Ing. Ignác Sofka PC-kocka

40348059
Ing. Ignác Sofka PC-kocka
Roľnícka 7,  940 53 Nové Zámky
Nové Zámky
23.05.2002
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i. n.
Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri
Súkromné tuzemské
nezistený počet zamestnacov

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.